top of page

La societat de consum


Publicat el Dimecres, 10 de juliol de 2019

Fabiola Sofia Masegosa

En aquesta ocasió he decidit centrar el meu article en els avantatges i desavantatges de la societat de consum, en la que sens dubte vivim immersos.

La societat de consum és aquella que està basada en el foment d’un consum excessiu i, moltes vegades, innecessari dels béns i serveis que ens ofereix el mercat. I és que sembla que el que no consumeix no està gaudint la vida per complet, perquè, avui en dia, viure, en major o menor mesura, significa consumir.

Entre els avantatges que ens ofereix aquest tipus de societat es troba una major llibertat d’elecció al triar el que volem adquirir, ja que hi ha una gran varietat de béns i serveis en el mercat. Això afavoreix molt al consumidor en permetre’l escollir basant-se en variables de qualitat, preus, utilitat, etc. Les empreses i l’economia en general es beneficien d’aquest consumisme perquè estimula l’augment de la producció i el creixement econòmic. Alhora, això permet activar l’aparell productiu, generant més ofertes de feina i benestar.

Un altre benefici per a les empreses és que, per estimular el consumisme, cal establir una diferenciació entre les marques a través de la publicitat. Llavors, el mercat es segmenta per preus, marques, etc., donant l’oportunitat de vendre els seus productes i serveis a totes aquestes empreses.

El consumidor també es beneficia de poder satisfer les seves necessitats amb la qual cosa millora les seves condicions de vida i obté més comoditat.

En el cas dels desavantatges, destaca un gran consum d’energia, una sobreexplotació de recursos minerals, hídrics, forestals, pesquers, etc., i un malbaratament d’aliments i d’altres productes. Aquest malbaratament de bona part dels productes i serveis que es produeixen genera milions de tones d’escombraries, així com altres substàncies contaminants.

Tot això comporta, generalment al fet que es consumeixi més del que realment es necessita en aliments, roba, calçat, transport, etc., ja que s’incita el consumidor a un consum altament malgastador i innecessari per raons de prestigi i estatus social i moltes persones arriben a gastar més del que el seu salari els permet.

Així, a poc a poc, ens hem convertit en una societat materialista, consumista i molt competitiva. La competitivitat té el seu reflex també en el consum, ja que el fet de comprar cada any un telèfon mòbil o diverses bosses noves no respon a una necessitat real, sinó a un desig d’aparentar ser millor dins de la societat en què vivim. Aquell que no té un cotxe, que només té un abric, o que viu en un pis podent viure en un xalet, és considerat com un perdedor.

Tots hauríem de ser més conscients i adonar-nos que les persones no valen pel que tenen sinó pel que són.


35 visualizaciones0 comentarios

Entradas recientes

Ver todo

Pentacosta

bottom of page