top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el RGPD, que va entrar en vigor el 25 de mayo de 201815/2003 i la Llei del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, totes les dades facilitades pels usuaris de la pàgina https://academiamasegosa.wixsite.com/fabiolasofiamasegosa es tracten amb absoluta confidencialitat. Aquestes dades s’incorporen en un sistema de tractament de dades amb l’única finalitat de poder gestionar les vostres peticions i poder enviar-vos la informació que considerem del vostre interès. En tot moment, podeu exercir els drets d’accés, d'oposició, de rectificació, i de cancel·lació de les vostres dades sense efectes retroactius, mitjançant un correu electrònic adreçat a: 

fabiolasofia@andorra.ad

bottom of page