top of page

Articles 

“Esteve Albert i Corp i la història d’Andorra" en Frontissa - Publicació digital de la Coordinadora de Centres d'Estudi de Parla Catalana, 2023, enllaç: 

https://www.frontissa.cat/opinio/82686/esteve-albert-i-corp-i-la-historia-dandorra

Andorra -Enciclopèdia de les arts escèniques catalanes

Articles premsa

Articles premsa

bottom of page